آزمون آبان ماه

برنامه آزمون آبان ماه سال 1401-1400

پایه دهم

روز تاریخ درس
شنبه 22 / 08 / 1400 ادبیات
یک شنبه 23 / 08 / 1400 عربی
دوشنبه 24 / 08 / 1400 الزامات
یک شنبه 30 / 08 / 1400 دینی
دوشنبه 1 / 09 / 1400 شهروند
سه شنبه 2 / 09 / 1400 کاربر رایانه

پایه یازدهم

روز تاریخ درس
شنبه 22 / 08 / 1400 دینی
یک شنبه 23 / 08 / 1400 فن آوری
دوشنبه 24 / 08 / 1400 ادبیات
سه شنبه 25 / 08 / 1400 عربی
چهارشنبه 26 / 08 / 1400 زبان
شنبه 29 / 08 / 1400 کارآفرینی
یکشنبه 30 / 08 / 1400 محیط زیست
سه شنبه 2 / 09 / 1400 رایانه کار پیشرفته
چهارشنبه 3 / 09 / 1400 ایلوستریتور

پایه دوازدهم

روز تاریخ درس
شنبه 22 / 08 / 1400 سبک زندگی
یک شنبه 23 / 08 / 1400 دینی
وب پیشرفته
دوشنبه 24 / 08 / 1400 ادبیات
سه شنبه 25 / 08 / 1400 هویت اجتماعی
چهارشنبه 26 / 08 / 1400 عربی
شنبه 29 / 08 / 1400 انسان و سلامت