جلسه اولیا با دبیران

این جلسه با حضور مدیر، مشاور، معاون پایه ، دبیران عمومی و تخصصی و اعضای انجمن اولیا و مربیان برگزار شد. آقای پاکروان وآقای حسینی ، معاونت مدرسه، مواردی را پیرامون مسائل درسی و انضباطی بیان کردند. سپس دبیران محترم گزارشی از عملکرد آموزشی و روش تدریس خود ارائه کردند و همچنین برای اولیای دانش آموزان ، سطح توقع وانتظارات خود را ازدانش آموز درارتباط با درس خود مشخص کردند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.