مسئله شهید و شهادت از ارکان هویت معنوی جامعه اسلامی است. این مسئله در کشور شیعه نشین ایران به دلیل گره خوردن با جریان عاشورا، بخشی از هویت مذهبی کشور را تشکیل داده است از همین رو ورود جامعه شناسانه به این بحث یکی از زمینه‌های مناسب برای شکل گیری دانش آموزان در زمینه علوم انسانی اسلامی-بومی خواهد بود. طبق برنامه ریزی معاونت پرورشی ماه مهر به نام شهید دانش آموز بهنام محمدی نام گذاری گردید و با توجه به تاریخ 28 مهر ماه (شهادت بهنام محمدی) به معرفی شهید از زبان مادر و پخش فیلم های کوتاه در مورد شهید بهنام محمدی پرداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.