مسابقه تابلوی اعلانات

این مسابقه باهدف انگیزه دادن به دانش آموزان جهت خواندن مطالب تابلوی اعلانات ، توسط معاون پرورشی انجام گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.