نحوه خرید لباس فرم پایه دهم

آدرس فروشگاه اینترنتی www.tetaedu.net   

رمز ثبت نام پایه دهم:  0322588422

دانش آموزان پایه دهم: الزاماً هر دو کد پیراهن 1007 و 1011 را باید انتخاب نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.