کادر مدرسه

ساعات ملاقات ایام حضور سمت نام خانوادگی
با تماس قبلی تمام روزها مدیریت آقای بریری
وقت اداری با تماس قبلی تمام روزها معاونت آقای پاکروان
وقت اداری با تماس قبلی تمام روزها معاونت آقای علی حسینی
وقت اداری با تماس قبلی تمام روزها مشاور آقای مزینانی
وقت اداری با تماس قبلی یکشنبه/دوشنبه/سه شنبه معاونت اجرایی آقای رضایی
زنگ های تفریح تمام روزها معاون پرورشی آقای شادی نسب
زنگ های تفریح و نماز تمام روزها سرپرست بخش آقای کیخسروی
زنگ های تفریح و نماز تمام روزها اموررایانه آقای احمدی
زنگ های تفریح دوشنبه/سه شنبه/چهارشنبه دبیردینی و پرورشی آقای اکرمی
زنگ های تفریح و نماز شنبه/یکشنبه دبیرتاریخ ، جغرافی و اجتماعی آقای قلی زاده
زنگ های تفریح و نماز تمام روزها دبیر عربی و ادبیات آقای خواجوی
زنگ های تفریح و نماز سه شنبه/چهارشنبه دبیر ریاضی و زیست آقای باقری
زنگ های تفریح و نماز یکشنبه/دوشنبه دبیر زبان خارجه آقای دارستانی
زنگ های تفریح و نماز یکشنبه/سه شنبه هنرآموز فلش و دایرکتور آقای روزبهانی
زنگ های تفریح و نماز تمام روزها هنرآموز رایانه کار وتدوین آقای فرخی
زنگ های تفریح و نماز شنبه/ دوشنبه/چهارشنبه هنرآموزطراحی وب آقای حدادی
زنگ های تفریح و نماز تمام روزها هنرآموز رایانه کارپیشرفته آقای غلامی
زنگ های تفریح و نماز تمام روزها هنرآموزرایانه و کورل آقای ترکاشوند
زنگ های تفریح و نماز شنبه / یکشنبه دبیرکارآفرینی و الزامات آقای رجب لو
زنگ های تفریح و نماز دوشنبه دبیر زبان خارجه آقای نیک نژاد
زنگ های تفریح و نماز یکشنبه/دوشنبه/سه شنبه دبیر سواد رسانه ای آقای جعفری
زنگ های تفریح و نماز شنبه/دوشنبه دبیر ورزش آقای رضایی
زنگ های تفریح و نماز چهارشنبه دبیر ورزش آقای کریمیان