کارنامه خردادماه 98

روزدریافت کارنامه خردادماه سه پایه تحصیلی 98-97 روز شنبه 98/4/1 از ساعت 8 الی 12

یاد آوری: کارنامه فقط به پدر محترم یا مادر گرامی تحویل داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.